Fördelarna med att genomföra undersökningar med SMS är många. Det är enkelt och går snabbt att skicka ut. Det är smidigt för den som ska svara och det är lätt att sammanställa resultat. Med iP.1 får man fördelen av att inte vara låst till en standardlösning utan kan få en skräddarsydd lösning utifrån behov. Det var en av anledningarna till att Polisen och Högskolan i Skövde valde iP.1 som leverantör av SMS-enkäter i forskningsprojektet www.his.se/elisa.

Hur får du cirka 400 poliser att ett par gånger om året svara på en enkät som ska ligga till grund för att bedöma bland annat arbetssituationen?

Joeri van Laere, Docent i informationsteknologi på Högskolan i Skövde, med bland annat mångårig erfarenhet av krishantering kopplades in i arbetet utifrån att på vetenskaplig grund som projektledare utforma arbetet. Det handlade om hela kedjan från insamlande av information, sammanställa resultat till analysarbetet.

-En del i arbetet när vi kom till själva enkäterna var hur de skulle se ut och distribueras för att få en hög svarsfrekvens. Framförallt eftersom det handlade om en återkommande undersökning som skulle genomföras ett par gånger om året, berättar Joeri. Det handlade då om att effektivisera och förbättra enkäterna för att uppnå målet med undersökningen.

Här kopplades iP.1 in, som Joeri tidigare varit i kontakt med, i samband med att SMS-enkäter använts i ett projekt. Det handlade om att utröna vad som var väsentligt och inte väsentligt för att maximera effekten av att använda sig av SMS-enkäter.

-I det arbetet deltog iP.1:s VD Leif Alvarsson med sitt kunnande. Det går till exempel inte att ställa 25 frågor utan inriktningen bör vara att koka ner till fem, max åtta frågor. Dessutom bör frågorna formuleras enkelt och rakt på, säger Joeri.

-Vi upplevde iP.1 som flexibla och intresserade av att tillsammans med oss utveckla även hur utfallet skulle redovisas för att kunna analyseras på ett smidigt sätt. I detta fall handlar det om återkommande frågor för att även kunna jämföra över tid. Jag upplever att vi underhand även kunnat utveckla och förstärka verktyget.

-Det är så vi jobbar, berättar Leif Alvarsson, VD på iP.1. Om vi inte har en lösning direkt på kundens behov så arbetar vi fram en lösning. Det är en del av att jobba just kundanpassat.

En helt ny funktion som tillkommit i iP.1:s verktyg för SMS-enkäter är en koppling till kartor. Joeri van Laere berättar att detta har sitt ursprung i ett brottsförebyggande arbete där forskningsprojektet även samarbetar med företaget www.embrace-safety.se/. Genom att i en SMS-enkät kunna koppla ihop trygghetsenkäter och rapportering av geografiska data så kan exempelvis hotspots identifieras där trygghetsskapande åtgärder sätts in.

-Ja, att vi nu kan erbjuda kartfunktion kopplat till vårt SMS-verktyg ger våra kunder nya möjligheter att göra undersökningar som även inkluderar geografiska data, säger Leif Alvarsson. Det är ytterligare ett exempel på vår kundanpassning som nu kan komma fler till del och som vi hoppas gör att ännu fler inser styrkan i att göra enkätundersökningar via SMS.