Utveckling av produkter, medarbetare, kommunikation och leverans är avgörande för att skapa kundnytta. Och vem vet bäst vad kundnytta är om inte dina kunder och användare?

När hängde du på en användares resa i nyttjandet av din tjänst senast? När tog du dig tid att observera vad kunden gör med din produkt eller hur hon använder den? När satt du ned med användaren för att fråga, fråga igen och lyssnade helt förutsättningslöst till hur dennes vardag med din tjänst eller produkt fungerar?

Att förstå kunder och användares sätt att använda dina produkter eller tjänster kan leda till nya insikter, möjliga utvecklingsområden för befintliga och nya produkter samt inte minst, skapa bättre nytta och högre värde för dina användare och kunder. Det kan helt enkelt lära dig vilka problem och utmaningar de sliter med och samtidigt skapa möjligheter för att leverera smarta lösningar på just dem.

Alla har såklart inte tid och möjlighet att följa med i kundernas vardag eller observera varje knapptryck en användare utför i dina tjänster. Då är en kundenkät ett utmärkt alternativ! Poängen är såklart att lyssna på kunder och användare. Ett måste är givetvis också att ta hand om resultatet på ett smart sätt.

Frågor, resultat, analys och samband. Åtgärder för nya lösningar.

En kundenkät ger möjlighet att ställa relevanta frågor för just din verksamhet eller dina produkter. Det ger möjlighet att ställa frågor om olika kvalitetsfaktorer som kunder får betygsätta. Svaren kommer att bidra till förståelse för att kundernas upplevelse.

När du kopplar samman svaren med data för kundernas verkliga beteende i fråga om allt från köpmönster, kontakter och leveranser till kundklagomål kan du göra en analys som kan bidra till ditt företag kan utvecklas och bli än vassare. Men då gäller det att verkligen ta tid för att sammanställa information och kunskap, att analysera den för att kunna identifiera både problemområden och möjligheter för att utvecklas.

Gott så, det är med den grunden som den verkliga poängen med kundenkäten är skapad – möjligheten att sätta nya mål och åtgärder som svarar upp mot kundernas feedback och förväntningar.

Missbruka inte din och dina kunders tid.

När du väljer att genomföra en kundenkät måste du vara klar över vad den syftar till. Att lyssna till vad kunden har att bidra med är inte tillräckligt. Analys, samband, utvecklingsområden och åtgärd på det du hör och lär, är det som driver dig och din verksamhet framåt.

Det skapar också möjlighet att förbättra kundupplevelse och mest troligt även försäljning. Genomför därför kundenkäter när du har tid och möjlighet att ge resultatet den eftertanke och det arbete som krävs för att sätta nya processer, produkter eller metoder i rullning.

##Skapa anpassade enkäter för just ditt ändamål med One Survey Givetvis är det viktigt att välja ett smart verktyg för enkäten. Med en stor variation av frågetyper och frågelogik kan du skapa en kundundersökning som samlar in data på djupet. Läs mer om funktionaliteten i One Survey, ett enkätverktyg som är enkelt att hantera för att ta reda på vad just dina kunder och användare tycker.