Med en NPS-undersökning skaffar du den viktiga kunskapen Lojala kunder. Som köper dina produkter och tjänster om och om igen är oerhört värdefulla för ditt företag. Självklart för att de kontinuerligt bidrar till din försäljning och stannar kvar som kund fast än du mest troligt har konkurrenter som lockar med den ena kampanjen efter den andra.

Med det i åtanke bör du arbeta aktivt för att försäkra dig om att dina kunder känner sig väl omhändertagna och stannar kvar hos ditt företag. Men hur vet du att kunder är nöjda med allt från sortiment till kvalitet och service i alla företagets delar för beställning till leverans?

NPS mäter kundlojalitet och identifierar ambassadörer.

Net Promoter Score, förkortad NPS är en metod att för att mäta hur lojal en kund är och hur villig den är att rekommendera ditt företag till sina kontakter. Kort sagt vara en ambassadör som med utgångspunkt från sin egen lojalitet och starka relation till ditt varumärke väljer att rekommendera ditt företag till såväl kollegor som nära och kära. Oerhört värdefullt!

Så vad är då NPS och hur fungerar den metoden? NPS är enkelt uttryckt ett index som räknas fram med utgångspunkt från svar på en fråga: Skulle du rekommendera företaget till en kollega eller vän?

Denna fråga besvaras på en skala från 1-10 där lägst betyg 1 innebär att det inte är alls sannolikt att göra en rekommendation, och 10 därmed betyder att det är mycket sannolikt.

Kunderna och deras svar delas in i tre kategorier: 0-6 betecknas som Detractors 7-8 betecknas som Passives 9-10 betecknas som Ambassadors

Mät över tid, identifiera trend och ta reda på hur du kan bli bättre som leverantör.

Ett viktigt tips på vägen är att mäta NPS över tid istället för att fokusera på en poäng. Identifiera trenden i hur NPS utvecklas och jobba med att ta reda på varför den förändras. Ta kontakt med kritiker och lyssna till vilka förbättringar i service, kvalitet eller vad det än må vara som krävs för att de skulle rekommendera ditt företag! Hur kan du förbättra deras och alla andras kundupplevelse?

One Survey är ett smart enkätverktyg

Givetvis är det viktigt att välja ett smart verktyg för enkäten. Ett verktyg som är enkelt att hantera för att skapa och skicka ut enkät likväl som kan automatisera insamling av svar, skapa sammanställningar och därmed underlätta analys. Med iP1 One survey får du alla dessa delar i ett och samma verktyg. Dessutom kan du skicka ut enkäter via sms, ett smart sätt eftersom det bidrar till enkelhet och hög svarsfrekvens.