Att mäta kundnöjdhet är A och O för ett företag som vill upprätthålla en kvalitativ produktportfölj och en stark personalstyrka. Det är något som AB Pictura anammat fullt ut.

AB Pictura är i dag Skandinaviens största leverantör av gratulationskort till detaljhandeln. Förutom kort erbjuder de ett brett sortiment av presentpapper, stickers, partyprodukter och presentartiklar. Med hjälp av One Survey och dess flexibla gränssnitt är det enkelt för dem att utföra kundundersökningar helt på deras egna villkor.

-Vi använder One Survey för att skapa och distribuera en större kundundersökning till 3600 butiker. Enkäten består av ca 4 frågor vi själva tagit fram och är formulerade för att mäta kundnöjdhet angående bemötandet från vår personal samt kvalitén i vårt sortiment berättar Krister.

-One Survey är ett otroligt lätthanterat undersökningssystem för mig som användare, där jag själv, efter en kort presentation av mjukvaran, kunde skapa en enkät med anpassade frågor. Undersökningen skickades sedan ut via e-post fortsätter han.

När man väl genomfört en undersökning är det viktigt med uppföljning och att kontinuerligt mäta kundnöjdheten för att se utvecklingen.

–Med det inbyggda rapportsystemet i One Survey är det enkelt att se trender och resultat, vi planerar att använda One Survey för att skicka ut kundundersökningar ca 3 gånger per år för att kontinuerligt utvärdera kundnöjdheten avslutar Krister.

One Survey är utvecklad för att du själv enkelt ska kunna hantera hela flödet från att skapa frågor, distribuera utskick i olika kanaler till att följa upp resultat!