Integrera undersökningar med kraften av vårt API!

Nästan som att klippa och klistra... Nästan.

 • Introduktion
 • Registrera avsändare
 • Hantera enkäter
 • Hantera enkätfrågor
 • Skicka enkäter
 • Hantera enkätlänkar

Skicka en enkät


Skicka enkät

Endpoint: GET/v2/surveys/{surveyId}/sendings

Anropsparametrar

För att kunna göra ett POST anrop behöver du följande parametrar:

NamnTypBeskrivning
surveyIdstringEn enkäts unika id

Anropsdata

        
        
       
NamnTypBeskrivning
participantsArrayEn lista av samtliga deltagare.
newParticipantsArrayEn lista av objekt som består av nya deltagare.
phoneNumberstringEn deltagares telefonnummer (MSISDN)
emailAddressstringEn deltagares e-postadress
propertiesObjectEn lista av anpassade egenskaper, till exempel en deltagares tröjstorlek eller arbetstitel.
channelsArrayDe kanaler som en enkät skickas via
SmsstringSätter SMS som en distributionskanal för enkäten
EmailstringSätter e-post som en distributionskanal för enkäten
defaultPropertiesArrayEn lista med standardegenskaper, till exempel. deltagarnas förnamn, efternamn etc.
smsArrayLeveransstatus gällande sms-kanalen.
pendingParticipantsArrayEn lista med deltagare som ännu inte har tagit emot undersökningen via SMS
deliveredParticipantsArrayEn lista över deltagare som har tagit emot undersökningen via SMS
failedParticipantsArrayEn lista över deltagare som misslyckades med att ta emot enkäten via SMS
statusstringFörklarar status för SMS-deltagaren, Ny eller Påminnelse
senderstringAvsändaren som används vid enkäter som skickas via SMS
bodystringMeddelandet som presenterar enkäter via SMS
batchIdstringEtt unikt ID för en samling av skickade SMS-enkäter
emailArrayLeveransstatus gällande e-postkanalen.
pendingParticipantsArrayEn lista över deltagare som ännu inte har fått undersökningen via e-post
deliveredParticipantsArrayEn lista över deltagare som har fått undersökningen via e-post
failedParticipantsArrayEn lista över deltagare som misslyckades med att ta emot enkäten via e-post
statusstringFörklarar status för e-postdeltagaren, Ny eller Påminnelse
subjectstringÄmnesraden för en e-postundersökning
messagestringThe message presenting the e-mail survey
emailIdsarrayEn lista över ID för skickat e-postmeddelande