Vill du lära dig mer om undersökningar?

Kolla in artiklarna nedan!

Testa kostnadsfritt

Lyssna på din kund och skapa efterfrågad utveckling

Lyssna på din kund och skapa efterfrågad utveckling

Utveckling av produkter, medarbetare, kommunikation och leverans är avgörande för att skapa kundnytta. Och vem vet bäst vad kundnytta är om inte dina kunder och användare?

När hängde du på en användares resa i nyttjandet av din tjänst senast? När tog du dig tid att observera vad kunden gör med din produkt eller hur hon använder den? När satt d

Lyssna på dina medarbetare och skapa utveckling tillsammans

Lyssna på dina medarbetare och skapa utveckling tillsammans

Medarbetare är företagets viktigaste resurs. Det är en vanlig fras, som många uttalat och som väldigt många fler kan skriva under på. Men vad är då egentligen en resurs i detta sammanhang?

Med resurs menar man en eller flera medarbetares individuella bidrag av erfarenhet, kunskap och kompetens, som i sin helhet för företaget framåt och samtidi

Vet du vilka kunder som är dina ambassadörer?

Vet du vilka kunder som är dina ambassadörer?

Med en NPS-undersökning skaffar du den viktiga kunskapen Lojala kunder. Som köper dina produkter och tjänster om och om igen är oerhört värdefulla för ditt företag. Självklart för att de kontinuerligt bidrar till din försäljning och stannar kvar som kund fast än du mest troligt har konkurrenter som lockar med den ena kampanjen efter den andra.