Skapa enkäter bortom din fantasi!

Eller... nästan iallafall!

Testa kostnadsfritt

Anpassningsbara enkäter för just dina behov

Med hjälp vår enkäteditor kan du skapa anpassningsbara enkäter för en rad olika användningsområden. Välj mellan en stor mängd frågetyper och frågetyps-inställningar för att skapa den perfekta enkäten för just ditt användningsområde. Du är då alltid redo att samla in rätt data när det efterfrågas eller behövs.

Kombinera olika typer av undersöknings-metoder

Funktionaliteten i våra anpassningsbara enkäter låter dig kombinera olika typer av undersökningsmetoder. Du kan t.ex skapa en enkät som innehåller frågor specifika för ditt speciella ändamål och samtidigt lägga till en specialanpassad NPS-fråga bland de andra frågorna. Detta ger dig möjlighet att mäta ditt Net Promoter Score (Läs mer om Net Promoter Score här) som en del av andra enkäter. Samma möjlighet finns förstås när ni mäter t.ex NKI och NMI-frågor.

Vårt rapporteringsverktyg kommer då identifiera de olika frågetyperna och räkna ut ett standard NPS värde, ett NKI-värde och ett NMI-värde som du sedan kan använda för att jämföra med andra företag i din bransch.

Spara dina anpassade enkäter som mallar

One Survey låter dig skapa anpassade enkäter och återanvända dem, om och om igen, genom att skapa enkätmallar. Funktionaliteten kring enkätmallar är speciellt användbar om du vill skicka ut olika enkäter som innehåller marginella skillnader i frågetitlar eller välkomsttexter etcetera utan att behöva skapa flera olika, nästan identiska, enkäter. Du kan skapa så många enkätmallar du vill med hjälp av ett enkelt knapptryck!