En enkätmjukvara med mängder av funktionalitet!

Saknar du en frågetyp? Hojta till!

Testa kostnadsfritt

Automatisera kund-åsikter

Våra undersökningstjänster görs API först, vilket innebär att allt du kan göra i webbtjänsten kan du skapa i ditt eget system med hjälp av vår kraftfulla API!

         
         
       

Kraftfull rapportering

Skapa och skicka enkäter i farten via våra responsiva webbtjänster. Skapa ett flöde av avancerad frågelogik för ingående kundundersökningar, eller skapa enkla enkäter.

Exempel enkätfråga

Tillgängliga frågetyper

Navigera med hjälp av pilarna ❮ ❯ för att upptäcka olika frågetyper

Ikon radioknapp

Radioknapp

Genom att använda radioknappar tillåter mottagaren välja ett enda svar från en lista av fördefinerade alternativ.

Ikon kryssruta

Kryssruta

Genom att använda kryssrutor låter du mottagaren välja flera svar från en fördefinerad lista av alternativ.

Ikon kort text svar

Textsvar

Korta textsvar låter mottagaren skriva ett svar i en enkel textruta.

Ikon långt textsvar

Långa textsvar

Långa textsvar låter mottagaren skriva en längre text i en flerradig textruta.

Ikon rullgardin

Rullgardin

Rullgardinsfrågor låter mottagaren välja ett svar ur en nedfäld lista med fördefinerade alternativ.

Ikon rullgarding med flersvar

Multipla rullgardiner

En fråga med multipla rullgardiner låter mottgaren välja svar ur multipla listor med alternativ.

Ikon reglage

Värde-reglage

En reglagefråga låter mottagaren välja ett numeriskt värde genom att dra ett handtag längs en bana.

Ikon multipla värdereglage

Multipla värde-reglage

En reglagefråga som låter mottagaren välja flera numeriska värden genom att dra multipla handtag längs flera banor.

Ikon filuppladdning

Filuppladdning

En filuppladdnings-fråga tillåter dig att besvara en fråga genom att ladda upp en fil.

Ikon bildvalsfråga

Bildval

Bildfrågor låter mottagaren välja ett värde-alternativ representerat av ett antal bilder.

Ikon NKI/NMI

NKI

NKI-frågor låter mottagaren välja ett numeriskt värde genom ett skjutreglage, med värden enligt NKI standarden.

Ikon NKI/NMI

NMI

NMI-frågor låter mottagaren välja ett numeriskt värde genom ett skjutreglage, med värden enligt NMI standarden.

Ikon kartvalsfråga

Kartvalsfråga

Kartvalsfrågor låter användaren placera en markör på en karta, vilket ger en grupp med koordinater.

Ikon Emojifråga

Emoji-fråga

Emoji-frågor låter mottgaren ge ett svar med numeriskt värde, representerat av 3 - 5 uttryckssymboler.

Frågelogik

Skapa avancerad frågelogik för att ta dina undersökningar till nästa nivå, så att du kan samla data på djupet med villkorsbaserade frågor.

Villkorsbaserat frågeflöde

Flerspråkiga undersökningar

Få högre svarsfrekvens genom att erbjuda dina enkäter på flera språk, med vårt översättningsverktyg blir det lätt att vara global!

Flerspråkiga enkäter