NKI Undersökning - Nöjd Kund Index låter dig jämföra dina resultat.

Vad kommer ditt resultat berätta?

Nöjd Kund Index

Med hjälp av One Survey och Nöjd Kund Index kan ni ta temperaturen på er kundrelation. Svaren resulterar i ett NKI-värde, som du bland annat kan använda till att jämföra ditt företag med andra företag i samma bransch.

När du väljer att skicka en responsiv enkät via flera kanaler samtidigt ökar du sannolikheten till svar genom att göra det enkelt för dina kunder att snabbt och enkelt svara på frågor som rör deras kontakt med dig.

Mätning NKI

Vad är NKI?

Nöjd kund Index är ett bevisat sätt att få insikter i både kundlojalitet och tillfredsställelse. Med NKI kan du mäta hur ditt varumärke har presterat över tid och hur bra du står i förhållande till andra företag i branschen. Det är också ett bra sätt att se vilka förbättringar du kan göra för att få ett försprång till dina konkurrenter, eller få en bekräftelse på att det du gör redan fungerar för dina kunder.

NKI som modell är avsett att svara på tre frågor som är ungefär likvärdiga oavsett bransch:

  1. Hur nöjd en kund / medlem är med verksamheten som helhet
  2. Hur väl verksamheten lever upp till förväntningarna
  3. Hur nära verksamheten presterar i jämförelse med en ideal verksamhet i samma bransch

Exempel på NKI i One Survey


Hur utför du en NKI-undersökning?

En responsiv undersökning skickas till dina kunder via SMS, e-post eller smarta länkar. Genom att presentera en undersökning via många olika kanaler samtidigt kommer din publik att växa snabbt och därför uppnår du en mycket högre svarsfrekvens. Kunden svarar sedan på frågorna genom att välja ett nummer mellan 1-10, där 10 är högst betyg.

Hur tolkar du resultaten av en NKI-undersökning?

När enkäten besvaras får du ett NKI-värde som sträcker sig från 0 till 100, vilket ger en bra grund för insikter om kundnöjdhet. Ju högre siffra desto mer nöjda är dina kunder. Indexet används för att se hur du står dig jämfört med andra konkurrenter i branschen, men också för att jämföra dina egna resultat och utveckling över tiden. Om du gör din undersökning via One Survey beräknas NKI-värdet automatiskt i rapporteringsverktyget.

> 80Mycket högt
70 - 80Högt
62 - 69Godkänt
50 - 61Lågt
< 50Mycket lågt