NKI Undersökning - Nöjd Kund Index låter dig jämföra dina resultat.

Vad kommer ditt resultat berätta?

Testa kostnadsfritt

Vad är NKI?

Nöjd kund Index är ett bevisat sätt att få insikter i både kundlojalitet och tillfredsställelse. Med NKI kan du mäta hur ditt varumärke har presterat över tid och hur bra du står i förhållande till andra företag i branschen. Det är också ett bra sätt att se vilka förbättringar du kan göra för att få ett försprång till dina konkurrenter, eller få en bekräftelse på att det du gör redan fungerar för dina kunder.

Med hjälp av One Survey och Nöjd Kund Index kan ni ta temperaturen på er kundrelation. Svaren resulterar i ett NKI-värde, som du bland annat kan använda till att jämföra ditt företag med andra företag i samma bransch.

När du väljer att skicka en responsiv enkät via flera kanaler samtidigt ökar du sannolikheten till svar genom att göra det enkelt för dina kunder att snabbt och enkelt svara på frågor som rör deras kontakt med dig.

Nöjd Kund Index

NKI som modell är avsett att svara på tre frågor som är ungefär likvärdiga oavsett bransch:

1

Hur nöjd en kund / medlem är med verksamheten som helhet

2

Hur väl verksamheten lever upp till förväntningarna

3

Hur verksamheten presterar i jämförelse med en ideal verksamhet i samma bransch

Enkäten kan givetvis kompletteras med både generella frågor som tar temperaturen på kundnöjdheten, och även mer specifika frågor som fokuserar på köpta eller använda tjänster. Frågorna kan till exempel baseras på att du vill öka dina kunders tycke för ditt varumärke eller en specifik tjänst.

Hur utför du en NKI-undersökning?

One Survey är ett online-undersökningsverktyg som låter dig skapa och skicka NKI-undersökningar på några minuter. Registrera ett konto, skapa dina undersökningar med våra färdiga NKI-mallar, lägg till dina mottagare och tryck på skicka!

En responsiv undersökning skickas till dina kunder via SMS, e-post eller smarta länkar. Genom att presentera en undersökning via många olika kanaler samtidigt kommer din publik att växa snabbt och därför uppnår du en mycket högre svarsfrekvens. Kunden svarar sedan på frågorna genom att välja ett nummer mellan 1-10, där 10 är högst betyg.

Hur beräknar du Nöjd Kund Index?

Vårt rapportsystem gör jobbet åt dig! När du har skickat din undersökning kan du se undersökningsrapporten med fördefinierade grafer som ger dig exakt den information du behöver.

Med vår rapportfiltreringsfunktion kan du även filtrera dina resultat beroende på mottagardata, eller beroende på vilken värde dina kunder angett. Om du återanvänder din undersökning kommer du också att kunna se ditt totala värde över tiden.

Hur tolkar du resultaten av en NKI-undersökning?

När enkäten besvaras får du ett NKI-värde som sträcker sig från 0 till 100, vilket ger en bra grund för insikter om kundnöjdhet. Ju högre siffra desto mer nöjda är dina kunder. Indexet används för att se hur du står dig jämfört med andra konkurrenter i branschen, men också för att jämföra dina egna resultat och utveckling över tiden. Om du gör din undersökning via One Survey beräknas NKI-värdet automatiskt i rapporteringsverktyget.

> 80Mycket högt
70 - 80Högt
62 - 69Godkänt
50 - 61Lågt
< 50Mycket lågt

Exempel på NKI i One Survey

Det viktigaste med en undersökning är att det ska vara enkelt att delta. Här är ett exempel på hur ett Nöjd Kund Index kan se ut med One Survey.

One Survey erbjuder dig en specifik NKI-frågetyp enligt industristandarden. När du har lagt till den specifika frågetypen kommer vårt rapportsystem automatiskt att beräkna och presentera ett NKI-poäng. One Survey låter dig också kombinera olika typer av frågor med frågelogik så att du kan ställa uppföljningsfrågor till din kund som angett ett högt eller lågt värde.