NMI Undersökning - Förbättra och jämför medarbetarnöjdhet!

Vi vet att resultatet kommer att bli bra.

Testa kostnadsfritt

Vad är NMI?

Nöjd Medarbetar Index (NMI) är en undersökning som mäter hur nöjda medarbetarna är på arbetsplatsen. Genom att göra en medarbetarundersökning tar du hand om din personal, eftersom du får förståelse för deras vardag och inställning till jobbet.

En medarbetarundersökning hjälper dig att göra strategiska val, som bidrar till att behålla viktig arbetskraft och göra företaget till en attraktiv arbetsplats i rekrytering av nya medarbetare. Det enklaste är att skicka ut undersökningen med hjälp av SMS. Det blir personligt och flexibelt, eftersom medarbetaren kan svara på sin egen telefon. Om det dessutom är en bransch där medarbetaren inte har tillgång till dator så är det också mer tillgängligt med SMS.

nöjd medarbetar index

En NMI-undersökning innehåller alltid de här 3 frågorna:

1

Hur nöjd är du med arbetsplatsen?

2

Hur väl uppfyller arbetsplatsen dina förväntningar?

3

Hur är arbetsplatsen jämfört med en ideal arbetsplats?

Undersökningen kan självklart kompletteras med både generella frågor som tar tempen på klimatet och mer specifika frågor som fokuserar på aktuella mål. De aktuella frågorna kan t.ex. baseras på att ni vill öka engagemanget hos medarbetarna och då undersöker vad som motiverar dem (ex. träning, mentorskap, utbildning).

Varför ska du utföra en medarbetar-undersökning?

Engagerade medarbetare skapar mer nöjda kunder. Att ha en arbetsplats där alla är glada och motiverade har en medförd positiv effekt på företagets resultat. En motiverad medarbetare lägger mer energi på sitt jobb, vilket också visas i den uppfattning dina kunder har om ditt varumärke. Att utvärdera medarbetares attityd till arbetet är inte bara en vinst för arbetsklimatet utan en vinst för företaget. Undersökningsmetoden ger dig en prognos över hur medarbetarna känner och borde göras flera tillfällen för att kunna följas upp och få en överblick över utvecklingen av företagets arbetsklimat.

Mätningen resulterar i bättre dialog och medarbetarsamtal

Genom en undersökning får ni konkreta siffror på hur arbetsklimatet upplevs. Med hjälp av svaren får ni syn på vad som fungerar bra, samt vilka punkter som brister och som sedan ska prioriteras framåt för att ni ska kunna betraktas som ett sunt företag. Att göra en undersökning visar också att ni är ett företag som tar hänsyn till medarbetarnas åsikter. De punkter som ni kommit fram till ska prioriteras kan sedan fördjupas genom att tas upp i medarbetarsamtal där ni i dialog med medarbetarna kan hitta vägar till mer engagerade medarbetare och därigenom nöjdare kunder.

Undersökningar ur ett chef-, ledar- och ledningsperspektiv

Som chef och ledare kan det ibland vara utmanande att veta var energi och resurser ska läggas och hur dessa ska prioriteras. Att regelbundet använda sig av de typer av undersökningar som beskrivits ovan ger ledarskapet kraftfulla verktyg att utveckla verksamheten. Ledningsgruppen får återkoppling på vad satta strategier ger för utfall och kan lättare koppla investerade kronor till mätbara utfall. Chef och ledare får lättare att initiera och leda olika aktiviteter för att bibehålla bra resultat och öka på de områden som behöver det mest.

Hur läser man av resultatet av en NMI-undersökning?

Medarbetarna väljer på en skala mellan 0-100, där 100 är högsta betyg. Värdet som undersökningen resulterar i visar hur nöjda era medarbetare är. Ju högre siffra desto nöjdare är de. Indexet används för att se hur du står dig jämfört med andra konkurrenter i branschen, men också för att jämföra ditt eget resultat och utvecklingen över tid. Gör du dina medarbetarundersökningar via iP1 så räknas värdet automatiskt ut åt dig.

> 80Mycket högt
70 - 80Högt
62 - 69Godkänt
50 - 61Lågt
< 50Mycket lågt

One Survey och Nöjd Medarbetar Index

Det viktigaste med en undersökning är att det ska vara enkelt att delta. Här är ett exempel på hur ett Nöjd Medarbetarindex kan se ut när du använder One Survey.

One Survey erbjuder dig en specifik NMI-frågetyp enligt industristandarden. När du har lagt till den specifika frågetypen kommer vårt rapportsystem automatiskt att beräkna och presentera ett NMI. One Survey låter dig också kombinera olika typer av frågor med frågelogik så att du kan ställa uppföljningsfrågor till dina anställda som anget ett högt eller lågt värde.